Nastąpił koniec kontynuacji działalności logistycznej na dotychczasowych zasadach wraz z nadejściem cyfryzacji i czynników zakłócających te zasady.

Według nowego raportu, „globalna branża logistyczna znajduje się w strategicznym punkcie jej rozwoju”.

Przed międzynarodową branżą spedycyjną stoi szereg nowych wyzwań, którym będą w stanie sprostać tylko firmy zdolne do dokonania największych zmian w swojej działalności – stwierdza raport w zakresie analityki transportu.

Raport „Total logistics 2018” w zakresie analityki transportu zauważa, że oprócz zewnętrznych oczywistych sił, takich jak gospodarka, polityka, bezpieczeństwo i kwestie społeczne, działają siły zakłócające ww. zasady, dla których bodźcem oddziaływania jest przede wszystkim nowa technologia.

„Globalne otoczenie gospodarcze pozostaje niestabilne i trudne do przewidzenia” – stwierdza raport, dodając, że wątpliwości budzi również zrównoważony rozwój globalizacji stanowiącej podwaliny logistyki.

Niemniej jednak jest to sektor, który warto rozwijać, jak przekonuje raport.

W 2017 roku wielkość tego rynku wyrażała suma ok. 5 bilionów dolarów, przy czym spedycja drogą lądową stanowiła lwią część wydatków w tej branży, tj. ok. jednej trzeciej tej sumy. Logistyka kontraktowa stanowiła prawie kolejną jedną trzecią, przesyłki globalne stanowiły 6%, a kolejowy transport towarów – 4%.

Raport jednak stwierdza ponadto: „co być może zaskakujące, sektor transportu towarów drogą powietrzną i morskiego transportu kontenerowego, powiązany z połączonymi transakcjami w zakresie spedycji, również (łącznie) odpowiadają tylko za ok. 4% globalnych wydatków.”

Według szacunków analityki transportu, w okresie od 2017 do 2021 roku całkowity rynek globalny odnotuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w wysokości 5,1% – chociaż wzrost każdego sektora będzie inny, w kontekście czego logistyka kontraktowa i spedycja towarów odnotuje niższy wzrost niż na przykład branża globalnych przesyłek.

W krótkiej perspektywie, po długim w ostatnim czasie okresie osłabienia, odsetek transportu towarów drogą powietrzną i morską zaczyna się zwiększać wraz ze zmniejszającą się przepustowością, co zapewne wpłynie na rentowność spedytorów; wynika to z „antycyklicznego” modelu biznesowego. Ponadto, zwiększona intensywność wykorzystania bloków handlowych będzie sprzyjać transportowi drogowemu a także, szczególnie w Azji, przewozowi niskokosztowemu i z niską marżą. To, w połączeniu z zaopatrzeniem blisko miejsca produkcji, spowoduje że łańcuchy dostaw skrócą się.

I wraz z powyższym, „normalna” dynamika rynku stanowi czynniki zakłócające.

Source: The Loadstar

„Branża spedycyjna zawsze radziła sobie dobrze z niepewnością i niestabilnością – taka jest natura tej pracy. Jednakże mierzy się ona również z wyzwaniami strukturalnymi w dłuższej perspektywie, co okaże się trudniejsze do przezwyciężenia” – zauważają autorzy raportu.

W 2018 roku, jak przewiduje raport, klienci będą w coraz większym stopniu wymagali informacji, wycen i przejrzystości danych w czasie rzeczywistym. Przegrasz, jeśli nie zainwestujesz w tę technologię, ostrzegają autorzy raportu.

Raport również wskazuje na przedsiębiorców będących „zmorą” na rynku: „nieobciążonych starymi systemami (…) budujących całą ofertę dla klientów w oparciu o najnowsze technologie”. Jak czytamy – nastąpił koniec kontynuacji działalności na dotychczasowych zasadach.

Pierwszym etapem zmiany będzie kontynuacja cyfryzacji branży, gdzie przy pomocy danych typu big data procesy staną się bardziej wydajne. Symbolem drugiego etapu będzie ww. zakłócenie, na które podatny będzie szczególnie rynek transportowy.

„Problem polega na tym, że branża transportowa podzielona jest na wyizolowane niewykorzystywane zdolności przewozowe: prywatne floty pojazdów. Alokacja tych zasobów jest właściwa tylko w stopniu, w którym zapewnia dostęp każdej poszczególnej firmie na żądanie.

Rozwój platform, które mogą dopasować podaż do popytu zapewniając rynek bliższy doskonalszemu niż funkcjonuje obecnie, może przynieść ogromną wartość, która w tej chwili jest uśpiona.
Następnym aspektem jest demonetyzacja.

„Jeżeli dostawcy technologii »zakłócającej« umożliwią nadawcom towarów dostęp do ogromnej rzeszy właścicieli aut/kierowców, która istnieje w każdym państwie na świecie, będą oni w stanie odnieść korzyści ze znacznie niższych kosztów. To stworzy otoczenie dla ostatniego etapu »zakłócenia« – »demokratyzacji«.”

W tym szczegółowym raporcie badającym regiony oraz logistykę pod względem rodzajów, towarów, umów i spedycji, oraz przewozów ekspresowych i e-handlu, wniosek jest następujący: „branża logistyczna i dotycząca łańcucha dostaw jest związana z ogromną ilością trendów popytowych oraz ‘zakłócającymi’ innowacjami technologicznymi, co spowoduje przekształcenie sposobu transportu, magazynowania i dostaw produktów.”

NEOLink współpracował z naszym systemem przetwarzania zamówień. Nie zastępował go ani nie forsował rozwiązań na siłę. NEOLink zrobił to lepiej niż inne firmy na rynku – dostosował swój system do naszego. NEOLink nie przyszedł do nas, mówiąc: – Mamy takie rozwiązanie i albo je wykorzystacie, albo nie będziemy współpracować.

Producent pomp

Dyrektor ds. Zakupów

Znacząco poprawiliśmy dostęp do wszystkich globalnych danych dzięki globalnej platformie – każdy może zalogować się do NEOLink i obserwować przesyłkę w każdym momencie, w dowolnym miejscu na świecie. Potrzebowaliśmy spedytora dysponującego odpowiednią platformą technologiczną, który będzie mógł poradzić sobie ze złożonością naszej działalności i znaleźliśmy NEOLink!

Światowy lider w branży materiałów wykonawczych i produktów chemicznych specjalnego przeznaczenia

Moi dostawcy mają mniejsze doświadczenie w logistyce międzynarodowej lub nie mają go wcale. Z tego względu nie są w stanie sporządzić odpowiedniej dokumentacji, co prowadzi do ogromnych opóźnień. Dziękuję NEOLink, który prowadzi szkolenia dla wszystkich dostawców i współpracuje z nami w celu stworzenia skonsolidowanego centrum obsługi dla znaczącego obniżenia kosztów transportu.

Jeden z czołowych światowych projektantów, producentów i dystrybutorów produktów do kontroli jazdy.