Systemy czynią różnicę

Pojedyncza, scentralizowana platforma zapewniającą kompleksową widoczność łańcucha dostaw, umożliwiająca wyciągnięcie cennych wniosków w zakresie podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

Analiza przypadku

Wydajność i wygoda samoobsługi 24 godziny na dobę, bez różnic czasowych i przestojów.

Podsumowanie wyzwania:

Zapewnienie elastycznego systemu, aby sprostać zapotrzebowaniom biznesowym klienta i zmianom w wymiarze globalnym.

Wyzwanie:

Klientem był jeden z czołowych producentów w sektorze produkcji pomp. Niezależnie, czy pompy przeznaczone były do cieczy, czy do gazów, klient mógł transportować je dla swoich klientów – do każdej lokalizacji, w dowolny sposób, w każdym czasie – zarówno do celów dystrybucji wody i jej uzdatniania, filtrowania, nawadniania, dla sektora ropy i gazu ziemnego, dla sektora chemicznego i przetwórstwa chemicznego, a na potrzeby sektora motoryzacyjnego.

Najważniejsza była wiedza, w jakim miejscu znajdują się przesyłki dla jego klientów w każdym momencie. Wyspecjalizowany producent miał 65 zakładów na całym świecie, stąd istotne było zagwarantowanie, żeby produkty dla jego klientów można było łatwo zlokalizować, niezależnie od miejsca wyruszenia przesyłek w łańcuchu dostaw.

Wykorzystane usługi i technologie:

  • Spedycja: eksport i import drogą morską i powietrzną
  • Pośrednictwo w urzędzie celnym
  • NEOLink (portal obsługi klienta)
  • Zdalna obsługa dokumentów z różnych lokalizacji (RLF)
  • Obecność firmy NEOLink na rynkach światowych

Rozwiązania:

W 2000 roku klient nawiązał stosunki handlowe ze spółką NEOLink na potrzeby jego oddziałów w Ameryce Północnej. NEOLink obsługiwał większość eksportu i importu drogą morską i powietrzną, a także pełnił usługi brokerskie dla operacji pomiędzy U.S.A i Wielką Brytanią oraz U.S.A i Azją. NEOLink zajmował się bezpośrednio przetwarzaniem zamówień klientów końcowych klienta, albo też klient korzystał z usług NEOLink w celu realizacji ustaleń handlowych na bazie zasobów klienta.

Klient miał zaufanie do jakości informacji o ładunku / przesyłce i ich aktualizacji poprzez NEOLink (portal obsługi klienta). NEOLink zawsze stawiał potrzeby klienta na pierwszym miejscu bez względu na cenę. Klient był pod silnym wrażeniem poziomu informacji generowanej / dostarczanej poprzez NEOLink, jak również usług dodawanych przez NEOLink.

NEOLink współpracował z systemami przetwarzania zamówień klienta. Nie zastępował go ani nie forsował rozwiązań na siłę. NEOLink zrobił to lepiej niż konkurencja – dostosował swój system do systemu klienta. NEOLink nie przyszedł do nas, mówiąc: – Mamy takie rozwiązanie i albo je wykorzystacie, albo nie będziemy współpracować.

Żadna inna firma na rynku nie ma żadnego zbliżonego rozwiązania do NEOLink. Narzędzie pozwoliło klientowi na śledzenie przesyłek online w czasie rzeczywistym, co zapewniło potrzebną widoczność danych dotyczących przepływu towarów. Ponadto środki bezpieczeństwa narzędzia zagwarantowały ochronę klientowi poprzez programy zgodności, uproszczenie oraz ujednolicenie dokumentów na poziomie globalnym, co pozwoliło na sporządzanie wydruków faktur w każdym momencie, w każdym miejscu na świecie.

Globalna pozycja i obecność NEOLink stanowiły jedną z głównych korzyści dla naszych klientów.

Gdy wejdzie się np. do filii NEOLink w Singapurze, wygląda ona bardzo podobnie do filii spółki w Paryżu, w Indianapolis, Los Angeles, Nowym Jorku i wszystkich innych oddziałów NEOLink. Jest to ten sam system i podobne środowisko biurowe. Przyczyna tego stanu jest prosta: spójność dała bardzo dużą kontrolę klientowi. NEOLink przyjął na siebie to zobowiązanie, ponieważ postrzegaliśmy to jako priorytet dla spełnienia potrzeb klientów. A jako spółka prywatna, byliśmy w stanie wdrożyć solidne usprawnienia w systemie.

I tu wracamy do wizji spółki NEOLink. Wielu klientów mawiało, że NEOLink działa w branży transportu towarowego, a nie w branży systemów, i jeżeli muszą korzystać z zewnętrznego systemu, połączą swój system z innym. Każdy nadawca towarów, który ocenia spedytorów, szybko zorientuje się, że próba połączenia dwóch systemów kończy się niepowodzeniem. To właśnie stanowi klucz do sukcesu NEOLink i największą korzyść dla naszych klientów. NEOLink nigdy nie próbował łączyć systemów, ponieważ nasz system jest ujednolicony na całym świecie.

Jakie są potrzeby klienta?

Tak jak wszyscy nadawcy towarów prowadzący operacje na skalę globalną, klienci chcieli osiągnąć niezawodność we wszystkich swoich działaniach. Klienci szczególnie doceniają, że NEOLink zawsze miał wyjątkowo proaktywne podejście. Klient mógł liczyć na NEOLink, który to szuka potencjalnych problemów, zamiast tylko je rozwiązywać.

To NEOLink współpracował z klientem, a nie odwrotnie. Na przykład, inny dostawca usług 3PL (logistyki firm zewnętrznych) przedstawił klientowi ofertę wszystkich usług. Klient zapytał więc bardziej szczegółowo: – Czy możecie wykonać usługę xyz w sposób dostosowany do naszej istniejącej praktyki wewnętrznej? Odpowiedź brzmiała: – Oczywiście, wszystko czego zażądacie, pod warunkiem że zrobicie to według naszej metody.

Dla klienta bardzo ważne jest, aby był w stanie przełożyć obecność na lokalnym rynku na rynki zagraniczne. Przewaga spedytora takiego, jak NEOLink, polega na tym, że jeżeli mamy agenta zagranicznego, który nie postępuje według naszych standardów, NEOLink pomoże znaleźć inne rozwiązanie.

Usługi NEOLink dla tego wyspecjalizowanego producenta były scentralizowane za pośrednictwem biura w Indianapolis, zapewniającego lepsze zarządzanie wymogami zdalnej obsługi dokumentów z różnych lokalizacji (RLF) oraz prowadzącego centrum obsługi danych w zakresie wszystkich dokumentów transakcji importu i eksportu dokonywanych przez klienta.

RLF jest istotnym elementem, a rozwój będzie jeszcze ważniejszy. Klient ma wiele zakładów w Stanach Zjednoczonych i każdy z nich ma zdolność importu towarów. Jest to również ważne ze względu na zgodność z Północnoamerykańskim Układem Wolnego Handlu (NAFTA). Klient prowadził intensywną działalność wewnątrzgrupową pomiędzy spółkami w Meksyku, Kanadzie i U.S.A. Przykładowo, w Meksyku wytwarza części, które są transportowane do Kanady w celu obróbki w jednym z siostrzanych zakładów, a następnie do U.S.A.

Kluczowa była sprawna obsługa tego procesu za pośrednictwem jednego biura i jednego pośrednika. A im większy był import, tym ważniejsze stało się zapewnienie, że w oparciu o centralną lokalizację mogą dokonywać odprawy celnej i przechowywać kompletne dokumenty dotyczące transakcji importowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NEOLINK
POPROŚ O PREZENTACJĘ

Korzyści ze współpracy z NEOLink obejmują:

Doskonałe wsparcie techniczne
Lepsza widoczność danych dotyczących przesyłek i lepsza obsługa klienta
Pojedynczy portal klienta – NEOLink
Obecność na rynkach globalnych z lokalną wiedzą fachową

NEOLink współpracował z naszym systemem przetwarzania zamówień. Nie zastępował go ani nie forsował rozwiązań na siłę. NEOLink zrobił to lepiej niż inne firmy na rynku – dostosował swój system do naszego. NEOLink nie przyszedł do nas, mówiąc: – Mamy takie rozwiązanie i albo je wykorzystacie, albo nie będziemy współpracować.

Producent pomp

Dyrektor ds. Zakupów

Znacząco poprawiliśmy dostęp do wszystkich globalnych danych dzięki globalnej platformie – każdy może zalogować się do NEOLink i obserwować przesyłkę w każdym momencie, w dowolnym miejscu na świecie. Potrzebowaliśmy spedytora dysponującego odpowiednią platformą technologiczną, który będzie mógł poradzić sobie ze złożonością naszej działalności i znaleźliśmy NEOLink!

Światowy lider w branży materiałów wykonawczych i produktów chemicznych specjalnego przeznaczenia

Moi dostawcy mają mniejsze doświadczenie w logistyce międzynarodowej lub nie mają go wcale. Z tego względu nie są w stanie sporządzić odpowiedniej dokumentacji, co prowadzi do ogromnych opóźnień. Dziękuję NEOLink, który prowadzi szkolenia dla wszystkich dostawców i współpracuje z nami w celu stworzenia skonsolidowanego centrum obsługi dla znaczącego obniżenia kosztów transportu.

Jeden z czołowych światowych projektantów, producentów i dystrybutorów produktów do kontroli jazdy.