Wzrosty stawek celnych na produkty wyprodukowane w Chinach i importowane do U.S.A.

Aktualizacja
Data: 29 sierpnia 2019 roku

W odpowiedzi na decyzję Chin o nałożeniu dodatkowych taryf celnych dotyczących towarów z U.S.A, prezydent Trump polecił Przedstawicielowi Stanów Zjednoczonych ds. Handlu zwiększenie taryf celnych o 5% w odniesieniu do importu towarów z Chin o wartości ok. 550 miliardów dolarów.

W przypadku towarów, które już podlegają dodatkowym stawkom celnym w wys. 25% (towary importowane z Chin o wartości ok. 250 miliardów dolarów), Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych ds. Handlu rozpocznie proces zwiększania stawek celnych do 30%, które będą obowiązywać od 1 października, po okresie publicznego ogłoszenia i zgłaszania uwag.

W odniesieniu do towarów podlegających dodatkowym stawkom celnym w wys. 10% (towary importowane z Chin o wartości ok. 300 miliardów dolarów, również nazywane Listą 4A oraz 4B), które prezydent ogłosił na początku bieżącego miesiąca, taryfy celne wyniosą teraz 15%, i wejdą w życie w już zaplanowanych datach zwiększenia tych taryf dla ww. towarów (1 września oraz 15 grudnia jak poniżej, wg naszego wcześniejszego komunikatu).

Taryfy te nie są ostateczne, dopóki nie zostaną oficjalnie ogłoszone w Rejestrze Federalnym Stanów Zjednoczonych.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Źródło: Agencja Reutera, NYTimes, CNBC
Data: 18 sierpnia 2019 r.

Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych ds. Handlu wydał zawiadomienie dotyczące zaproponowanej czwartej listy towarów importowanych podlegających podwyżkom taryf celnych zgodnie z Sekcją 301. Produkty będą podlegać dodatkowym stawkom celnym w wysokości 10%, o ile zostały wyprodukowane w Chinach.

Lista nr 4 będzie podzielona na dwie listy – 4A oraz 4B. W przypadku pozycji na liście 4A dodatkowa taryfa celna w wys. 10% będzie obowiązywać z dniem 1 września. Nałożenie tej taryfy na towary z Listy 4B zostanie odłożone do dnia 15 grudnia. Lista ta zawiera telefony komórkowe, laptopy, konsole do gier wideo, niektóre zabawki, monitory komputerowe, oraz niektóre pozycje obuwia i odzieży. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych ds. Handlu zamierza również przeprowadzić proces wykluczenia niektórych produktów podlegających tej taryfie.

W oparciu o czynniki w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego i innych, określone produkty nie będą podlegać wzrostowi taryfy celnej i są wyłączone z tej listy.

PSZ ds. Handlu nie ogłosił jeszcze, w jaki sposób nakładane będą nowe stawki celne (czy dzień ich obowiązywania będzie zależał od daty eksportu, czy wprowadzenia na teren Stanów Zjednoczonych itd.). Dalsze informacje na ten temat przekażemy jak najszybciej po ich opublikowaniu.
Prosimy poinformować wszystkich swoich klientów wysyłających towary wyprodukowane w Chinach do U.S.A., nawet jeśli wysyłka jest dokonywana z innego kraju.

Poniżej podajemy odsyłacze internetowe do obu list.
Lista 4A PSZ ds. Handlu (obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.)
Lista 4B PSZ ds. Handlu (obowiązuje od dnia 15 grudnia 2019 r.)

NEOLink współpracował z naszym systemem przetwarzania zamówień. Nie zastępował go ani nie forsował rozwiązań na siłę. NEOLink zrobił to lepiej niż inne firmy na rynku – dostosował swój system do naszego. NEOLink nie przyszedł do nas, mówiąc: – Mamy takie rozwiązanie i albo je wykorzystacie, albo nie będziemy współpracować.

Producent pomp

Dyrektor ds. Zakupów

Znacząco poprawiliśmy dostęp do wszystkich globalnych danych dzięki globalnej platformie – każdy może zalogować się do NEOLink i obserwować przesyłkę w każdym momencie, w dowolnym miejscu na świecie. Potrzebowaliśmy spedytora dysponującego odpowiednią platformą technologiczną, który będzie mógł poradzić sobie ze złożonością naszej działalności i znaleźliśmy NEOLink!

Światowy lider w branży materiałów wykonawczych i produktów chemicznych specjalnego przeznaczenia

Moi dostawcy mają mniejsze doświadczenie w logistyce międzynarodowej lub nie mają go wcale. Z tego względu nie są w stanie sporządzić odpowiedniej dokumentacji, co prowadzi do ogromnych opóźnień. Dziękuję NEOLink, który prowadzi szkolenia dla wszystkich dostawców i współpracuje z nami w celu stworzenia skonsolidowanego centrum obsługi dla znaczącego obniżenia kosztów transportu.

Jeden z czołowych światowych projektantów, producentów i dystrybutorów produktów do kontroli jazdy.