Lepszy ogląd działalności

Całościowa widoczność informacji o produktach, statusie przesyłki, dokumentacji, a także koszcie przesyłki – wszystko to w jednym miejscu.

Analiza przypadku

Zwiększona widoczność i większa wydajność pomogą globalnej czołowej firmie zarządzać złożonymi aspektami poszerzającego się globalnego łańcucha dostaw.

Podsumowanie wyzwania:

Światowy lider w branży materiałów wykonawczych i produktów chemicznych specjalnego przeznaczenia. Spółka z siedzibą w Stanach Zjednoczonych posiada więcej niż 50 lokalizacji na pięciu kontynentach i świadczy usługi dla sektora samochodowego, architektonicznego, fotowoltaicznego i energetycznego, specjalistycznego oraz sektora rozwiązań dedykowanych.

Na przestrzeni lat spółka przekształciła się z przedsiębiorstwa nastawionego na działalność lokalną w jedną ze spółek o globalnym zasięgu z założeniem, aby organizacja jej łańcucha dostaw i infrastruktura odpowiadała na potrzeby poszerzającej się sieci wsparcia. Istniejące zasoby obejmowały 60 regionalnych spedytorów, organizacji transportowych i pośredników, sprawiając trudność dla spółki w uzyskaniu globalnego obrazu jej łańcucha dostaw. Ponadto wewnętrzny system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) nie miał odpowiedniej struktury w zakresie przekazywania informacji, których potrzebował, co spowodowało pojawienie się licznych luk w danych.

Wyzwanie:

Odgrywanie znaczącej roli na rynkach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Brazylii. Wiele z jednostek organizacyjnych klienta i jego przedstawicielstw krajowych na całym świecie zarządzało swoimi spedytorami i pośrednikami niezależnie.

Stanowiło to zatem zdecentralizowane podejście, w którym w licznych krajach korzystano z usług różnych spedytorów. Proces przetwarzania zamówień był scentralizowany w Szanghaju i każdy kraj mógł wybrać i negocjować z własnymi spedytorami i pośrednikami w razie potrzeby. W pewnym momencie klient posiadał stosunki handlowe z 60 spedytorami na całym świecie.

Możliwości spedytorów były poddawane regularnej weryfikacji na szczeblu regionalnym. Klient chciał jednak zbadać korzyści współpracy z jednym podstawowym globalnym spedytorem, aby uzyskać globalny wgląd w swoją działalność eksportową i importową.

Dwa ważne kryteria obejmowały widoczność danych i wydajność operacyjną. W ciągu kilku ostatnich lat zakupiono kilka komplementarnych platform biznesowych i technologicznych w ramach strategii rozwoju spółki i w ten sposób łańcuch dostaw przedsiębiorstwa ma zdolność łatwego włączenia nowo nabytych elementów.

  • Spedycja: drogą morską i powietrzną
  • Eksport i import
  • Pośrednictwo w urzędzie celnym, w tym odprawa celna towarów importowanych
  • NEOLink (portal obsługi klienta)
  • Transport śródlądowy
  • Ograniczone operacje NVOCC (armatorów wirtualnych)
  • Różne szlaki handlowe

Rozwiązania:

Klient był bardzo zadowolony z usług NEOLink i dostał wgląd do wszystkich zapytań ofertowych (RFQ). Nigdy wcześniej jednak nie przeprowadził skonsolidowanego poszukiwania jednego globalnego spedytora.

Zaangażowano wielozadaniowy zespół, który zajmował się gromadzeniem danych z różnych jednostek organizacyjnych i podmiotów regionalnych w celu stworzenia konkretnych wymogów w zakresie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe zostało przesłane globalnym spedytorom, w tym NEOLink, w celu weryfikacji, jakie oferty mogą złożyć. Przeprowadzono ocenę możliwości każdego spedytora. W celu dokonania dogłębnej oceny wybrano dwie firmy (w tym NEOLink).

Główne zdolności, których oczekiwano w zakresie zasobów transportowych i logistycznych, stanowiły sprawne i bezbłędne dokonywanie transakcji w imieniu spółki.

Na podstawie jego globalnego zasięgu działalności, wybrano NEOLink. NEOLink nie tylko spełnił, ale wyszedł poza wymagający zestaw warunków w zakresie oczekiwań klienta. Chociaż nie każdy wymóg mógł zostać spełniony przez globalnych spedytorów, te dwie lub trzy firmy, które firma wybrała, mają najprawdopodobniej najwięcej do zaoferowania, jeśli chodzi o globalny zasięg.

O wyborze NEOLink zadecydowały dwa podstawowe powody – silna obecność NEOLink na światowych rynkach oraz możliwości technologiczne, w tym dostęp do globalnych danych z jednego źródła. Istotnym czynnikiem były globalne operacje NEOLink w zestawieniu z korzystaniem z usług agentów, ponieważ klient miał trudności w uzyskaniu pełnych danych, gdy w przeszłości korzystał z usług agenta. Klient chciał mieć dostęp do globalnych raportów i wgląd w nie 24 godziny na dobę w każdym czasie i miejscu. Spółka nie musiała kontaktować się z różnymi agentami i spedytorami w celu uzyskania żądanych danych. Ważny był fakt, że NEOLink posiada wdrożony system i technologię dające możliwość uzyskania wszystkich danych.

Najbardziej znaczącymi czynnikami przy wyborze był jeden globalny system zapewniający kompleksową globalną widoczność danych o zamówieniach oraz zapewniający globalne wsparcie. Dodatkowo odgrywała rolę potrzeba współpracy ze spedytorem, który może dostarczyć najlepsze praktyki. Klientowi podobał się także „zielony” aspekt w działalności NEOLink – dążenie do systemu zarządzania bez obsługi dokumentów papierowych.

Ważnym czynnikiem było także doświadczenie NEOLink w obsłudze akredytyw. NEOLink uzyskał kilka pochwał z tytułu obsługi akredytyw dla klienta. Szybkość przetwarzania dokumentów, jaką zapewnia NEOLink, pomogła klientowi uzyskiwać szybciej zapłatę, niż we wcześniejszym okresie.Klient posiada zdecydowany plan przekształcenia swojej działalności. Pozytywnym aspektem była zdolność NEOLink do zrealizowania systematycznego przekształcenia na poziomie różnych jednostek organizacyjnych i w kolejnych regionach. W ciągu około sześciu miesięcy transakcje globalne weszły na nowy poziom. Chociaż w niektórych regionach musiały zostać rozwiązane nieuniknione kwestie, ponad 80 procent działalności klienta zostało przekształcone w krótkich ramach czasowych.

Podczas przekształcania spółka Logfret bardzo sprawnie wykonała zadanie uwzględnienia wymogów klienta, ułatwienia komunikacji pomiędzy działem IT i grupami biznesowymi, a także zapewnienia koniecznych zasobów.

Klient poprawił także znacząco swoje wskaźniki opracowane wspólnie z NEOLink i monitorowane co miesiąc i co kwartał według KPI (kluczowych wskaźników wydajności) spółki. To zagwarantowało, że zarówno klient, jak i NEOLink mają te same KPI i będą zgłaszały te same niezgodności. NEOLink ma duże doświadczenie w opracowywaniu wskaźników.

Chociaż efekty prac NEOLink na rzecz klienta różnią się w zależności od kraju, ogólne usługi obejmowały przede wszystkim spedycję towarów eksportowanych, zarządzanie transportem śródlądowym, odprawę celną towarów importowanych oraz operacje NVOCC w obrębie wielu szlaków handlowych. Usługi zależały także od zasobów i wielkości wysyłek klienta w każdej lokalizacji. W państwach, gdzie klient ma większą obecność na rynku, spółka utrzymała swoje własne umowy transportowe, natomiast NEOLink dokonywał zamówień i sporządzał dokumenty oraz obsługiwał inne procesy. W obszarach, w których klient nie posiadał wewnętrznej wiedzy fachowej, NEOLink planował i obsługiwał transport na podstawie własnych umów.

Przewaga NEOLink polega na znajomości rynków, trendów w branży, przy proaktywnej współpracy w celu zarządzania zmianami.

Korzystnymi elementami tej relacji handlowej jest skupienie się na widoczności danych i spójność w obsłudze międzynarodowych transakcji zarówno w zakresie eksportu, jak i importu. Skuteczność zapewniona przez NEOLink obejmuje także widoczność danych dotyczących zrealizowanych transakcji – w głównej mierze w zakresie czynności wewnątrzgrupowych – od rozpoczęcia poprzez odprawę celną i odbiór w miejscu przeznaczenia.

Przy zróżnicowanych platformach biznesowych, istniała potrzeba wskazania spedytora wystarczająco elastycznego, aby mógł uwzględnić różne systemy ERP i wymogi biznesowe.

Ogólnie rzecz ujmując, klient był zadowolony z osiągnięć uzyskanych przy współpracy z NEOLink. Infrastruktura była właściwa. Klient znacząco poprawił widoczność danych dzięki globalnej platformie – każdy może zalogować się do NEOLink (na internetowym portalu klienta) i obserwować przesyłkę w każdym momencie, w każdym miejscu na świecie. Klient potrzebował spedytora dysponującego odpowiednią platformą technologiczną, który będzie mógł poradzić sobie ze złożonością jego działalności, przy współpracy nad wdrożeniem pojedynczej platformy globalnej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NEOLINK
POPROŚ O PREZENTACJĘ

Korzyści ze współpracy z NEOLink obejmują:

Wspólne rozwiązanie w zakresie globalnej spedycji
Ustalenie globalnego standardu KPI i wskaźników
Spójne globalne zarządzanie procesem
Globalną niestandardową metodykę reagowania na przyczyny źródłowe
Całościową dokumentację globalnego procesu
Pojedynczy portal klienta – NEOLink

NEOLink współpracował z naszym systemem przetwarzania zamówień. Nie zastępował go ani nie forsował rozwiązań na siłę. NEOLink zrobił to lepiej niż inne firmy na rynku – dostosował swój system do naszego. NEOLink nie przyszedł do nas, mówiąc: – Mamy takie rozwiązanie i albo je wykorzystacie, albo nie będziemy współpracować.

Producent pomp

Dyrektor ds. Zakupów

Znacząco poprawiliśmy dostęp do wszystkich globalnych danych dzięki globalnej platformie – każdy może zalogować się do NEOLink i obserwować przesyłkę w każdym momencie, w dowolnym miejscu na świecie. Potrzebowaliśmy spedytora dysponującego odpowiednią platformą technologiczną, który będzie mógł poradzić sobie ze złożonością naszej działalności i znaleźliśmy NEOLink!

Światowy lider w branży materiałów wykonawczych i produktów chemicznych specjalnego przeznaczenia

Moi dostawcy mają mniejsze doświadczenie w logistyce międzynarodowej lub nie mają go wcale. Z tego względu nie są w stanie sporządzić odpowiedniej dokumentacji, co prowadzi do ogromnych opóźnień. Dziękuję NEOLink, który prowadzi szkolenia dla wszystkich dostawców i współpracuje z nami w celu stworzenia skonsolidowanego centrum obsługi dla znaczącego obniżenia kosztów transportu.

Jeden z czołowych światowych projektantów, producentów i dystrybutorów produktów do kontroli jazdy.